8 tips for å fremheve din arbeidserfaring på din CV

Nå er det på tide å opprette din CV og komme seg ut på jobbmarkedet igjen. Men hvordan kan du være sikker på at arbeidsgivere vil legge merke til din CV ut i fra en lang liste av jobbsøkere?

Dette gjør du ved å liste opp din arbeidserfaring og ferdigheter så nøyaktig, tydelig og konsist som mulig på en leservennlig måte!

Du har kanskje mange år med arbeidserfaring og er perfekt for jobben, men om din CV er for ordrik og komplisert havner den i søpla.

Rekrutterere, på enten byråer eller ansatt i selskapet, bruker ikke mer enn ett par minutter på å scanne gjennom hver søknad. Om de ikke finner det de er ute etter så går de bare videre til nestemann.

Det betyr at det er opp til deg å sørge for at din CV skiller seg ut for at du skal få et intervju. I tillegg til å bruke en profesjonell CV mal, vil innholdet i din CV avgjøre om du blir invitert til et intervju eller ikke.

Derfor har vi opprettet en liste med 8 tips til hvordan du kan liste opp dine arbeidserfaringer for å snekre sammen den perfekte CV.

1. Begynn med din nyeste og mest relevante jobb

Arbeidsgivere vil vite om dine arbeidserfaringer som er relevant for den utlyste stillingen. Derfor må du begynne med din nåværende eller siste arbeidsplass, og jobbe deg bakover i tid. Fokuser på ansvarsområdene som er nevnt i stillingsutlysningen, og la alt som ikke er relevant utebli.

Det er noen få unntakstilfeller hvor du kan velge å ikke begynne med dine nyeste arbeidserfaringer. For eksempel om du er nyutdannet og din deltidsjobb utenom studier er din siste arbeidsplass, mens du i tillegg har hatt en praksisplass forbundet med studiene som er mer relevant for potensielle arbeidsgivere.

Tips: Om du ikke har noe arbeidserfaring, list opp utdanning og spesifiser høyeste utdannelse. Du kan også liste opp hobbyer og interesser om de kan relateres til stillingsutlysningen. Men ikke inkluder grunnskolene du har gått på.

2. Bruk kort og fremhevet tekst for å fange leserne

Du vil at din CV skal være enkel å lese og informativ. Unngå lange setninger og list opp dine arbeidserfaringer punktvis. Velg nøkkelord fra stillingsutlysningen som matcher din arbeidserfaring, og tilpass språkbruket i forhold til dem.

3. Fokuser på det du faktisk kan gjøre som vil gagne arbeidsgiveren

Lag en liste over tilegnet kunnskap, utviklede ferdigheter og kompetanse, prestasjoner og beviselige ansvarsområder. Match disse sammen med jobben du søker på, og skriv på en måte som skiller seg ut. Tenk på hvert enkelt aspekt slik - hvis arbeidsgiveren bruker referanser fra din siste arbeidsplass, vil denne arbeidserfaringen bli bekreftet som korrekt?

4. Korte setninger og nøkkelpunkter er viktig

Korte setninger er leservennlige og videreformidler tidligere arbeidserfaringer mer presist. Nøkkelpunkter skiller mellom setningene og gir mer orden på informasjonen. Ikke sett sammen flere setninger under et nøkkelpunkt. Sørg heller for relevante detaljer og at irrelevant informasjon ekskluderes.

5. Gi relevante erfaringer mest oppmerksomhet

Når du lister opp dine arbeidserfaringer skal de føres opp slik at de matcher ansvarsområdene i stillingsutlysningen. Du bør legge til mye av arbeidserfaringene dine på toppen av CV-en slik at den skiller seg ut. Andre erfaringer kan du liste opp kortfattet lengre ned, eller la irrelevante utebli helt.

6. Tilpass dine stillingsbetegnelser slik at de samsvarer med stillingsannonsen

De fleste jobber har ulike titler avhengig av bedriften. Så tilpass stillingsbetegnelsene dine, men du må ikke feilrepresentere deg selv. Dette er et viktig skritt for å komme forbi CV-programvare som ser etter spesifikke nøkkelord, og automatisk avviser alle søknader uten dem.

For eksempel kan en butikkmedarbeider også bli referert til som kassemedarbeider. Ved å bruke arbeidsgiverens terminologi kan de også gjenkjenne arbeidserfaringen din umiddelbart.

7. Match profilsammendraget med din CV

Enhver CV åpner med et kort profilsammendrag. Du kan kortfattet nevne arbeidserfaringer i denne oppsummeringen, og så forsterke dette i din CV. Om en rekrutterer er imponert over ditt profilsammendrag så vil de fortsette å lese. Videre er det spesielt viktig at de i tillegg finner støttende detaljer i din CV. Husk å legge til prestasjoner som kan relateres til din arbeidserfaring.

8. Inkluder detaljer om imponerende resultater og enestående prestasjoner

Det handler ikke bare om å få jobben gjort - derfor bør du liste opp resultater og prestasjoner som er over det som er forventet. Ta med alle detaljer basert på disse hendelsene - hva du gjorde og hva ble sluttresultatet? Men kun ta med informasjon som kan verifiseres på en eller annen måte. Hvis du ikke har noen bemerkelsesverdige prestasjoner enda er dette helt greit, ettersom dette er ikke nødvendig for å lande et intervju.

Lag din profesjonelle CV nå

Finpuss din arbeidserfaring før du skriver din CV

Spar tid ved å lage et grovt utkast av dine arbeidserfaringer. List opp alle dine nåværende og tidligere ansvarsområder på jobb, og sett disse i sammenhengen med stillingsutlysningen. Bruk kun dem som er viktige og stryk over resten. Ordne dine arbeidsområder under hver jobb slik at du fokuserer på de mest relevante først.

Jobb ut i fra denne korte sjekklisten:

  • Forklar kort hvert enkelt ansvarsområde, og fokuser på viktig info
  • List opp ferdigheter og kompetanse som du har brukt og tilegnet deg på hver arbeidsplass
  • Ta med enestående prestasjoner når det er relevant
  • Åpne hver jobbeskrivelse med en kort beskrivelse av din arbeidsrolle
  • Legg til jobbtreningskurs

Det er hull i CVen min; hva gjør jeg?

Ikke få panikk – det finnes måter å håndtere dette på, som ikke får CV-en din til å se dårlig ut.

Mange mennesker har hull i CV-en av mange forskjellige årsaker. Noen ganger er det for å tilbringe tid med barna sine, eller for å ta vare på en slektning. Andre årsaker kan være omfattende reiser, eller bare et sabbatsår. Men dette er ikke noe som hindrer deg i å bli ansatt.

Hvis det bare er snakk om noen få måneder, kan du unngå problemstillingen ved å bruke kun årstall på CV-en din i stedet for måneder og år på hver jobb. Om du ikke har hatt jobb på ett år eller mer, kan du la datoene stå som de står på CV-en. Forklar deretter kort gapet i et kort følgebrev.

Hvis erfaringen din samsvarer med jobben, er det usannsynlig at en rekrutterer ikke vil kontakte deg. Når de gjør det, kan du kortfattet forklare gapet.

Jeg har tidligere hatt en ekstrainntekt; skal jeg nevne det?

Alt på CV-en din må være relevant for jobben du søker på. Hvis bijobben din inkluderte ferdigheter og erfaring som er oppført i stillingsutlysningen, inkluder det – hvis ikke kan du droppe det.

Når du allerede har en rimelig mengde erfaring, er ikke bijobber relevante med mindre du har oppnådd verdifulle ferdigheter. For eksempel hvis du har jobbet som kelner på deltid og søker på jobber som restaurantsjef, kan du inkludere det. Dette viser at du alltid har vært interessert i mat- og serveringssteder.

Der du har liten eller ingen arbeidserfaring, er det imidlertid best å nevne alle bijobber for å vise at du har erfaring i arbeidslivet. Selv om arbeidserfaringen ikke matcher, er det disipliner vi lærer.

Avslutningsvis

Din utdannelse, ferdigheter og arbeidserfaring har stor betydning når det gjelder å bli ansatt, men hvordan du presenterer det betyr like mye.

Spesielt i dag, hvor de fleste jobbsøknader blir silt ut ved hjelp av analyserende programvare. CV-en din kan ikke være en langdryg fortelling; det må være en kort, skarp,og profesjonelt dokument som fremhever dine evner.

Ellers vil du ikke få et intervju, og du vil ikke bli ansatt.

Lag din profesjonelle CV nå

Relaterte artikler

Mer enn 112.872 brukere har allerede opprettet sin CV

Med vår CV-skaper kan du raskt og enkelt lage en distinkt og profesjonell CV på bare 15 minutter.

Lag din CV

Du har 65% sjanse for å få deg en jobb.