Vilkår

Vennligst les betingelsene nøye.

Ved å bruke vår tjeneste, CVmaker.no (heretter kalt "tjenesten"), godtar du automatisk punktene nedenfor.

Artikkel 1: Bruk av tjenesten vår

1.1. Du kan bruke vår premiumtjeneste til å opprette, redigere og laste ned din CV og personlige brev. Du er ansvarlig for bruken av de forskjellige verktøyene og funksjonene som tilbys av tjenesten vår.

1.2. Når du har opprettet din første CV, vil en konto automatisk bli generert for deg. Påloggingsinformasjonen vil bli sendt til e-postadressen du oppga. Du kan deretter logge på med denne informasjonen og bruke alle de forskjellige funksjonene som tilbys av vår plattform.

1.3. Fortsettelse, personlige brev og annen informasjon vil bli lagret i kontoen din. Du kan be om denne informasjonen når som helst ved å logge på kontoen din.

1.4. Du må alltid beskytte tilgang til kontoen din med en gyldig e-postadresse og passord. Spesielt må du alltid holde passordet ditt strengt konfidensielt. CVmaker.no vurderer at alle aktive valg som er gjort fra kontoen din, etter innlogging med din nåværende e-postadresse og passord, er gjort i avtale med deg. Du er personlig ansvarlig for disse aktive valgene med mindre du eksplisitt har gitt uttrykk for at noen andre enn deg vil ha tilgang til innloggingsinformasjonen din.

Artikkel 2: Bruksregler

2.1. Kontoen er personlig og kan bare brukes av den legitime eieren til den spesifiserte e-postadressen som ble brukt under registreringen og som den spesifikke kontoen er knyttet til. Det er strengt forbudt å dele sine kontodetaljer med noen tredjepart under noen omstendigheter.

2.2. Det er forbudt å bruke tjenesten til forskjellige typer handlinger som bryter nasjonale eller internasjonale lover og regler. Dette inkluderer også lagring eller formidling av informasjon gjennom tjenesten som kan klassifiseres som skadelig, ærekrenkende eller rasistisk i sin form. Det er strengt forbudt å sende spam eller lignende. ¬

2.3. Hvis CVmaker.no oppdager denne typen aktiviteter eller mottar en tredjeparts klage på at kontoen din bryter noen av ovennevnte forskrifter og forskrifter, forbeholder vi oss retten til umiddelbart å lukke kontoen eller helt blokkere tilgangen til tjenesten uten å tilbakebetale penger igjen .

2.4. Hvis det etter CVmaker.no mener det er forskjellige typer uregelmessigheter, skader eller annen fare for vår plattform, nettverk og tredjeparter og / eller Internett-tjenesten, spesielt gjennom sending av spam, lekkasje av personopplysninger eller aktiviteter som kan tilskrives virus, Trojanere og lignende programvare forbeholder vi oss retten til å ta alle nødvendige tiltak som vi med rimelighet anser som nødvendige for å forhindre oss og våre partnere fra å skade disse aktivitetene.

2.5. CVmaker.no beholder alltid den eksklusive retten til å varsle en bruker til et juridisk organ i tilfelle mistanke om forbrytelse. Videre forbeholder CVmaker.no seg retten til å oppgi navn, adresse, IP-adresse eller annen form for informasjon til en bestemt tredjepart som har varslet kontoen din og hevder at du krenker deres rettigheter eller deres generelle vilkår og betingelser, forutsatt at klagene kan være anses som rimelig.

2.6 CVmaker.no kan ikke holdes ansvarlig for skader du har påført tredjepart. Denne forskriften beskytter CVmaker.no mot alle krav fra tredjepart i forbindelse med eventuelle skader.

Artikkel 3: Vedlikehold og tilgjengelighet

3.1. CVmaker.no gjør alt for å gjøre tjenesten tilgjengelig hele tiden, men kan aldri garantere 100% tilgjengelighet.

3.2. CVmaker.no vedlikeholder aktivt sin plattform der vedlikehold kan utføres når som helst og uten å varsle medlemmene, noe som igjen kan føre til begrenset tilgjengelighet.

3.3. CVmaker.no kan endre tilgang til tjenesten når som helst. Tilbakemelding blir verdsatt, men til slutt avhenger disse avgjørelsene helt av CVmaker.no.

Artikkel 4: Immaterielle rettigheter

4. 1. Tjenesten, nettstedene, den medfølgende programvaren, samt all informasjon, bilder på nettstedet (e) og malen utforming av både CVer og omslag er således immaterielle rettigheter til CVmaker.n. Disse kan aldri kopieres eller distribueres på noen måte uten uttrykkelig tillatelse fra CVmaker.no bortsett fra i tilfeller der dette er tillatt etter loven.

4.2. Utformingen av det endelige dokumentet, som kan lastes ned via tjenesten, er i henhold til forrige avsnitt om immaterielle rettigheter som er heleid av CVmaker.no. Det er uttrykkelig forbudt å bruke designet på noen annen måte enn i kombinasjon med maler og dokumenter levert av vår plattform. Disse rettighetene fortsetter selv etter at du avslutter avtalen din med oss, inkludert vilkårene og tilknytningene til denne.

4.3. Informasjon som du har publisert eller lagret via CVmaker.no, for eksempel teksten på CVen eller passfotoet ditt, er og vil forbli din eiendom. CVmaker.no har en begrenset rett til å bruke denne typen informasjon for den aktuelle tjenesten vi tilbyr.

4.4. Du kan oppheve denne brukerretten ved å slette relevant informasjon og / eller si opp avtalen med oss.

4.5. Hvis du sender inn informasjon til CVmaker.no, for eksempel tilbakemelding på en feil eller forslag til forbedring, gir du deg umiddelbart en ubegrenset rett til å bruke denne typen informasjon for CVmaker.no. Dette gjelder ikke informasjonen du uttrykkelig markerer som konfidensiell. CVmaker.no er aldri forpliktet til å kreve et gebyr hvis CVmaker.no implementerer gitt tilbakemelding eller forslaget til tjeneste.

4.6. CVmaker.no vil ikke dele noen av dine private data som du lagrer og distribuerer gjennom vår plattform, med mindre dette spesifikt anses nødvendig for at en skal kunne tilby en akseptabel tjeneste og hvis CVmaker.no blir forpliktet til å gjøre det i kraft av en lovbestemmelse eller rettsavgjørelse. I dette tilfellet vil CVmaker.no forsøke å begrense detaljene i dataene i den grad de er innenfor deres makt.

4.7. I løpet av abonnementsperioden har du rett til å bruke tjenesten og de forskjellige dokumentene som følger med tjenesten, for eksempel en CV eller et personlig brev. Etter å ha kansellert abonnementet ditt, har du ikke lenger rett til å bruke malene våre i form av personlige brev og / eller CV-er. Disse dokumentene kan bare brukes i samråd med CVmaker.no.

Artikkel 5: Serviceavgift

5.1. Et gebyr belastes for bruk av tjenesten vår. Det faktiske beløpet på kostnadene er spesifisert på nettstedet. De nevnte kostnadene må betales på forhånd for å kunne bruke plattformen fullt ut.

5.2 For å bruke CVmaker.no, må du ha premiummedlemskap. Kunden belastes månedlig for abonnementet. Det første månedlige gebyret vil bli belastet etter 7 dager fra den første betalingen, hvis du fremdeles har et premiummedlemskap. Etter den første fornyelsen belastes gebyret månedlig. Abonnement kan kanselleres umiddelbart og når som helst.

5.3. CVmaker.no har når som helst rett til å endre de forskjellige kostnadene ved tjenesten som er beskrevet i artikkel 5 (1). CVmaker.no vil informere deg om en slik endring skjer en (1) måned før den nåværende endringen. Hvis du ikke godtar den nye endringen, har du rett til å si opp avtalen din til de nye kostnadene trer i kraft.

5.4. Siden du vil ha tilgang til tjenesten umiddelbart, på din uttrykkelige forespørsel, er det ikke mulig å ta ut en betaling eller påberope seg distansesalgsloven.

Artikkel 6: Betalingsbetingelser

6.1. Den første betalingen kan gjøres enten med kredittkort eller PayPal, i henhold til betalingsinstruksjonene på nettstedet. Hvis kontrakten fornyes, belastes kostnadene fra kredittkortet eller PayPal-kontoen som ble brukt for den første betalingen. Betalingskontoen kan alltid fornyes eller slettes ved å logge på og stille medlemskapet til inaktivt. Brukere som har blitt aktivert via PayPal, kan også avbryte medlemskapet via PayPal-konsollen sin.

6.2. Ved forsinkede og utestående betalinger der vi ikke har belastet deg beløpet vi har blitt enige om, vil CVmaker.no sende ut en betalingspåminnelse med en betalingsperiode på 14 dager. Hvis du ikke oppfyller betalingsforpliktelsen din etter denne påminnelsen, har CVmaker.no rett til å kreve andre påminnelseskostnader og begrense bruken av tjenestene ved for eksempel å begrense tilgangen til CVmaker.no.

6.3. Hvis CVmaker.no ikke klarer å samle inn det skyldige beløpet og / eller hvis du ikke foretar betalingen i tide, vil du helt sikkert bli holdt ansvarlig for full erstatning av eventuelle og ekstra domstolskostnader (innkreving) i tillegg til beløpet og interessen du har gjorde deg skyldig i.

Artikkel 7: Ansvar

7.1. Med mindre lovbestemmelser ikke utelukker dette, gjelder følgende ansvarsbestemmelser for bruk av tjenesten vår.

7.2. I tillegg til enkelttilfeller av spesifikk forsettlig eller grov uaktsomhet, er CVmaker.no ansvarlig for å begrense tilbakebetalingsplikten til det beløpet du har betalt for de to siste månedene før øyeblikket hendelsen skjedde.

7.3. CVmaker.no er uttrykkelig ikke ansvarlig for indirekte skader, følgetap, tap av fortjeneste, tapte arbeidsmuligheter, tapte besparelser og skader på grunn av stagnasjon av selskaper.

7.4. I tilfelle av disse, vil CVmaker.no aldri være ansvarlig for å betale erstatning for skaden du forårsaket. Dette inkluderer avbrudd, ikke-fungerende nettverk, skade på telekommunikasjonsinfrastrukturen, strømbrudd, innenlandske forstyrrelser, mobilisering, kriger, trafikkproblemer, streik, eksklusjon, forstyrrelser i selskapet, stagnasjon i forsyning, brann og flom.

Artikkel 8: Varighet og kansellering av abonnement

8.1. Denne avtalen og abonnementet ditt begynner så snart du begynner å bruke tjenesten, som nevnt i artikkel 1 der du kan lese mer om vilkårene for bruk av tjenesten for første gang.

 8.2. Du kan når som helst avbryte abonnementet via kontoen din eller gjennom vår kundeservice. For å unngå fornyelse av ditt nåværende abonnement, må du aktivt avbryte medlemskapet ditt før datoen for fornyelse for den nye perioden.

8.3. Ved kansellering av abonnementet returneres aldri forhåndsbetalte midler.

8.4. Informasjonen du har lagret gjennom tjenesten, blir slettet 18 måneder etter at du sist brukte tjenesten vår. CVmaker.no vil informere deg via den angitte e-postadressen som vi har lagret i systemet vårt før vi sletter informasjonen. Vær imidlertid oppmerksom på at vi ikke er pålagt å gjøre det. Frem til øyeblikket hvor informasjonen blir slettet, har du muligheten til å bruke informasjonen ved å inngå en kontrakt med CVmaker igjen.

Artikkel 9: Endringer i priser og betingelser

9.1. CVmaker.no kan justere vilkårene og prisene med umiddelbar virkning.

9.2. CVmaker.no vil varsle deg om endringer eller tillegg gjort minst tretti dager før ikrafttredelsen av nettstedet vårt, slik at du kan ta hensyn til og ta stilling til dem i god tid.

9.3. Hvis du ikke ønsker å godta disse endringene, kan du avbryte avtalen til den trer i kraft. Bruk av tjenesten etter gyldighetsdatoen regnes som aksept av endrede eller tilleggsbetingelser.

Artikkel 10: Andre bestemmelser

10.1. Nederlandsk lov gjelder denne avtalen.

10.2. I den grad lovene ikke bestemmer noe annet, vil alle tvister angående CVmaker.no bli forelagt den nederlandske domstolen for det spesifikke distriktet som CVmaker.no befinner seg i.

10.3. Hvis en forskrift eller bestemmelse av disse vilkårene for bruk krever at en melding skal "skrives", følges den også hvis meldingen gis via e-post eller kommunikasjon via CVmaker.no, forutsatt at det er tilstrekkelig fastslått at meldingen faktisk kommer fra avsender som er spesifisert og at innholdet og integriteten til meldingen ikke påvirkes.

10.4. CVmaker.no har rett til å overføre sine rettigheter og plikter i henhold til avtalen, så vel som personopplysningene som behandles til en tredjepart som CVmaker.no eller den aktuelle forretningsdrift overtar.

Artikkel 11: Kontakt

Hvis du har spørsmål, forslag eller kommentarer om disse vilkårene, kan du kontakte oss med vårt kontaktskjema.

Mer enn 112.872 brukere har allerede opprettet sin CV

Med vår CV-skaper kan du raskt og enkelt lage en distinkt og profesjonell CV på bare 15 minutter.

Lag din CV

Du har 65% sjanse for å få deg en jobb.