CV-eksempler

DropDown

Advokat

StarStarStarStarStar

Advokat

André har valgt den sorte og hvite Toronto-malen på grunn av dens minimalistiske layouten. Den oppsummerer arbeidshistorien hans, kvalifikasjonene og nøkkelferdighetene hans på en kortfattet måte, noe som gjør ham til den perfekte kandidaten for sin nye karriere.

Lag CV her

""En etablert forretningsadvokat med mer enn 5 år med bevisst suksess i å levere ekspert juridisk rådgivning og representasjon i advokatfirmaer. Sterk fortaler- med taleferdigheter supplert med kompetanse i å utarbeide overbevisende juridiske dokumenter.""

André Mikkelsen - Forretningsadvokat

Eksempel på advokat CV

Innholdsfortegnelse

En overbevisende advokat-CV: trinn-for-trinn-veiledning med eksempler

I Norge er det kun 10 660 registrerte advokater, og terskelen er veldig høy for å få utdanne seg innen jus . Det er i snitt 8000 søkere hvert år fordelt på kun 2000 studieplasser. Etter studier er det også stor konkurranse for å få de beste jobbene. Disse tallene kan se skremmende ut, men ikke la deg avskrekke deg fra å forfølge drømmejobben din. De spiller en sentral rolle i å gi juridisk rådgivning, utarbeide dokumenter og representere klienter i rettssaler over hele Storbritannia.

Siden dette lukrative feltet fortsetter å kreve skarp ekspertise og en dyp forståelse av britisk lov og arbeidsmarkedet, er det avgjørende å ligge i forkant på karrierereisen. Å omfavne AI-drevne verktøy som ChatGPT og navigering av teknologidrevne endringer gir nye utfordringer og muligheter. Likevel er etterspørselen etter dyktige jurister fortsatt høy, ettersom de spiller en avgjørende rolle i å løse sivile og straffesaker, for å sikre at rettferdighet råder i samfunnet.

Enten du er nyutdannet juss, advokatfullmektig eller en person med lang erfaring, hjelper denne veiledningen deg å navigere i det komplekse juridiske arbeidsmarkedet. Oppdag våre eksperttips og CV-maler for å lage en overbevisende CV, som driver din juridiske karriere til nye høyder.

Ønsker d å skape en perfekt advokat CV?

Start her

Hvordan skrive en CV til et advokatkontor?

Akkurat som advokater på dyktig måte vinner saker i retten, gjenspeiler CV-prosessen livssyklusen til å utarbeide juridiske dokumenter, inkludert igangsetting, planlegging og gjennomføring. Det er viktig å markedsføre deg selv effektivt for å møte strenge industristandarder. Før du begynner å skrive CV-en din, foreslår vi at du nøye undersøker stillingsbeskrivelsen og undersøker bransjen du retter deg mot.

De vanligste typer av advokater i Norge:

 • Jurist

 • Advokatsekretær

 • Forretningsadvokat

 • Bedriftsadvokat

 • Forsvarsadvokat

 • Bistandsadvokat

 • Statsadvokat

Å få innsikt i hva ansettelsesledere forventer av søknaden din, kan hjelpe deg med å kompilere fantastiske karrieredokumenter som stemmer godt overens med deres krav. Ved å fremheve dine sterke sider på en strategisk måte, kan du presentere en overbevisende CV på din juridiske ekspertise og presentere deg selv som en førsteklasses kandidat.

Se artikkelen om å skrive en bra CV for å lære mer om master- og jobbspesifikke CV-er.

Advokat CV eksempel

Eksempel på advokat CV for Andre Mikkelsen

Last ned eksempel for advokat CV her

André Mikkelsen er en erfaren forretningsadvokat på med spesialisering innen konkursbo. Hans ferdigheter inkluderer å utarbeide overbevisende juridiske dokumenter, utføre grundige undersøkelser og representere klienter i ulike rettssaker. Med en sterk advokatbakgrunn er han en egnet kandidat for sin neste rolle. Han har valgt den enkle layouten og Toronto-malen med to kolonner som formidler hans kvalifikasjoner og ekspertise i et lettlest format.

Hva skal du inkludere i en advokat-CV?

Det er viktige innholdsseksjoner og valgfrie seksjoner du må legge merke til når du utarbeider advokat-CV. Det viktigste er å inkludere personlige detaljer, personlig profil, arbeidserfaring, utdanning og ferdigheter. De valgfrie delene, derimot, er tilleggserfaring, referanser og språk.

De vanligste arbeidsområder for advokater:

 • Arbeidsrett

 • Arverett

 • Barnevern

 • Erstatningsrett

 • Familierett

 • Innvandring

 • Personskade

 • Skilsmisse

 • Trygderett

Det er ingen faste oppsett for å skrive en CV, og måten du skriver den på avhenger av faktorer som type jobb eller bransje og din faglige bakgrunn. Et av de viktigste kriteriene er å optimalisere CV-en din for søkesystemer (ATS), ettersom dine rekrutterere eller ansettelsesledere kan analysere CV-en din for mange års erfaring, tekniske ferdigheter og de riktige kvalifikasjonene.

Viktigste CV seksjoner for en advokat

CV profil eksempel for bedriftsadvokat

Detaljorientert bedriftssadvokat med 5 års erfaring fra kontraktsrett og selskapstransaksjoner. Jeg er dyktig i å forhandle, utarbeide kommersielle avtaler og sikre overholdelse av regelverk. Mine sterkeste egenskaper er praktisk og strategisk juridisk rådgivning til bedrifter. Forpliktet til å levere gunstige resultater og samtidig redusere juridisk risiko.

CV profil eksempel for arbeidsrettadvokat

Engasjert arbeidsadvokat med lang erfaring innen arbeids- og arbeidsrett. God til å håndtere ansettelsestvister, gjennomføre arbeidsplassundersøkelser, og gi råd om personalpolitikk og etterlevelse. Jeg er en sterk representant for mine klienter i ansettelsesrelaterte søksmål, og forplikter meg til å gå inn for rettferdige arbeidsplasser og beskytte rettighetene til arbeidsgivere og ansatte

CV profil eksempel for advokatfullmektig

En oppmerksom advokatfullmektig med en master innen rettsvitenskap og en vellykket merittliste i håndtering av komplekse rettssaker. Dyktig innen juridisk forskning, gi strategisk rådgivning og utarbeide presise juridiske dokumenter. Demonstrert evne til å kommunisere komplekse juridiske konsepter tydelig til klienter og interessenter. Forpliktet til å opprettholde de høyeste etiske standardene samtidig som de tar til orde for klienters rettigheter og interesser.

CV profil eksempel for forretningsadvokat

En erfaren forretningsadvokat med 9 års erfaring med spesialisering innen fusjoner og oppkjøp, eierstyring og verdipapirrett. Dokumentert merittliste med å gi råd til bedriftskunder og tilrettelegge for forretningstransaksjoner. Er dyktig i å utarbeide aksjonæravtaler og retningslinjer. Dedikert til å drive forretningsvekst og maksimere aksjonærverdi.

CV profil eksempel for internadvokat

Allsidig internadvokat med ekspertise innen kontraktsforhandling, immaterielle rettigheter og overholdelse av regelverk. Solid erfaring med å jobbe som en sentral juridisk rådgiver innen juridiske avdelinger. Dyktig i å samarbeide med tverrfunksjonelle team og gi rettidig juridisk støtte. Proaktiv når det gjelder å identifisere juridiske risikoer og beskytte organisasjonens interesser.

CV profil eksempel for prosedyreadvokat

En svært analytisk rettsadvokat med en sterk merittliste innen sivile og straffesaker. Dyktig innen juridisk forskning, saksanalyse og saksføring. Jeg har utmerkede kommunikasjonsevner med en historie med å forhandle oppgjør og representere kunder effektivt. Forpliktet til å oppnå rettferdighet og rettferdige resultater for klienter.

CV profil eksempel for senioradvokat

Erfaren senioradvokat med ekspertise innen selskapsrett, rettstvister og etterlevelse av regelverk. Jeg rr flink til å lede juridiske team, veilede junioradvokater og administrere høyprofilerte saker. Dokumentert merittliste med å gi strategisk rådgivning til toppledere og styremedlemmer. Dedikert til å opprettholde de høyeste etiske standarder og fremme advokatyrket.

CV profil eksempel for juristpraktikant

Ambisiøs jurist praktikant med en Bachelor innen rettsvitenskap som søker verdifull erfaring i et dynamisk juridisk miljø. Dyktig innen juridisk forskning, utarbeide dokumenter og støtte senioradvokater. Gode kommunikasjons- og mellommenneskelige ferdigheter med et sterkt engasjement for faglig utvikling. Ivrig etter å bidra til suksessen til et fremtidsrettet advokatfirma og få ekspertise på tvers av ulike juridiske områder.

Viktigste tips for å skrive en god advokat CV profil

Hvilke ferdigheter skal være med på advokat-CV?

Å innlemme de riktige juridiske ferdighetene er avgjørende. Ikke bare for å imponere arbeidsgivere, men også for å være synlig i søknadssystemer. Velg nøye de mest fremtredende ferdighetene som viser frem verdifulle evner som kan være til nytte for organisasjonen eller advokatfirmaet. Nøkkelen er å skille mellom myke og harde ferdigheter. Så gjør det enkelt for arbeidsgivere å anerkjenne dine sterke sider og forbedre mulighetene dine for en vellykket juridisk karriere.

Hvis du er trainee eller går over til en annen rolle, prøv å innlemme overførbare ferdigheter som "problemløsning", "prosjektledelse" eller "kritisk tenkning" fra tidligere erfaring. Dette kan ytterligere hjelpe deg med å få jobben din, spesielt hvis du søker en karriereendring.

Eksempler på harde ferdigheter:

 • Juridisk kunnskap

 • Kommersiell bevissthet

 • Juridisk forskning

 • Dataledelse

 • Kjennskap til materielle rettigheter og prosess

 • MS Office Suite

Eksempler på myke ferdigheter:

 • Initiativ

 • Empati

 • Offentlig tale

 • Motstandsdyktighet

 • Konfliktløsning

 • Vedvarende

 • Oppmerksom

Eksempel på tekniske ferdigheter:

 • Juridisk forskningssystemer og nettsider

 • Saksbehandlingssystemer du kjenner til

 • Dokumentautomatisering og signeringssystemer

 • Faktureringsløsninger

 • Juridisk analyseverktøy

 • Cybersikkerhet og overholdelse av personvern: GDPR, CCPA, HIPAA.

Oppsummerer ferdigheter på en advokat CV

Hvordan skrive arbeidserfaring på en advokat-CV

Seksjonen for arbeidserfaring er grunnlaget for enhver CV innen det juridiske feltet, ettersom dette er det de fleste arbeidsgivere ber deg om å ha. Fokuser på å vise frem konkrete prestasjoner i stedet for bare å liste opp plikter. Legg vekt på de nyeste og relevante juridiske rollene dine som samsvarer med dine målrettede juridiske posisjoner. Skreddersy CV-en din til en bestemt jobb ved å demonstrere din ekspertise, juridiske dyktighet og de verdifulle bidragene du har gitt som advokat.

Eksempler på prestasjoner:

 • Utarbeidet og forhandlet kontrakter for høyprofilerte bedriftskunder, noe som resulterte i en økning på 20 % i forretningsavtaler.

 • Utviklet og utførte 30+ sikret kritiske rettsavgjørelser og gunstige dommer for klienter.

 • Opplært og deltatt i 5 advokatteam for å ta opp juridiske problemer i fusjoner og oppkjøp, og bidra til vellykket gjennomføring av millionavtaler.

Les artikkelen vår om prestasjoner for mer veiledning.

Eksempler på arbeidserfaring:

Senioradvokat, Økland & Co DA, Lillestrøm | 2016 – i dag

Representere klienter i komplekse rettssaker, håndtere rettssaksforberedelse, juridisk forskning og utarbeide juridiske dokumenter. Samarbeide med senioradvokater om juridisk strategi og saksanalyse. Gi råd til bedriftskunder om overholdelse av regulatoriske krav og utføre due diligence i M&A-transaksjoner.

 • Oppnådde gunstige resultater i 85 % av tilfellene, noe som førte til økte henvisninger og høye klientrater.

 • Forhandlet oppgjør for klienter hvor 90% av sakene ble vellykket løst utenfor retten, spart tid og ressurser for både klienter og firmaet.

 • Mottok anerkjennelse for fremragende bidrag i anerkjente rettssaker.

Bedriftsjuridisk rådgiver, Reitan Gruppen AS, Trondheim| 2014–2020

Gir juridisk veiledning og støtte til selskapets ledelse og tverrfunksjonelle team. Utarbeidet og gjennomgått ulike kommersielle kontrakter, for å sikre lovlig overholdelse og risikoreduksjon. Ledet det juridiske teamet i immaterielle spørsmål, sikret tre vellykkede patentregistreringer og muliggjorde selskapets ekspansjon til internasjonale markeder.

 • Utformet og implementerte intern juridisk opplæring for ansatte om beste praksis for kontrakter.

 • Rådførte med eksterne rådgivere for å håndtere rettssaker effektivt, noe som resulterte i en imponerende suksessrate på 80 % til fordel for selskapet.

 • Mottok ros for eksepsjonell juridisk rådgivning i en M&A-forhandling med høy innsats.

Camera Flash

Profftips

Hvis du har hatt flere korttidsjobber eller praksisplasser, velg bare de mest relevante som kan tilføre verdi til din juridiske bakgrunn. I sin tur bidrar dette til å strømlinjeforme CV-en din, og gjøre den mer virkningsfull for potensielle arbeidsgivere.

Hvordan føre utdanning på en advokat-CV

Utdanning er et vitnesbyrd om din juridiske dyktighet, ekspertise og kvalifikasjoner. Vis frem din relevante juridiske opplæring og akademiske prestasjoner for å demonstrere dine evner til å håndtere komplekse juridiske saker og ditt engasjement for faglig fortreffelighet. Juridisk arbeid er intellektuelt utfordrende og konkurransedyktig, så universiteter forventer utmerkede karakterer på A-nivå som bevis på at du vil være i stand til å takle kravene til å studere juss.

Eksempler:

Master i rettvitenskap, Univeristetet i Oslo | 2020 - 2022

Bachelor i rettvitenskap, Univeristetet i Oslo | 2017 - 2020

Camera Flash

Profftips

Hat to fullført toårig praktikant i tillegg kan du legge dette til ø på utdannelsesseksjonen. Men holder du på som praktikant nå og ikke fått advokatbevilgningen din enda kan du føre praktikantoppholdet som ditt nåværende arbeidsforhold.

Hvordan føre opp spesialiseringer på en advokat-CV

Som advokat kan det å vise frem din faglige utvikling gjennom spesialiseringer som du har kunnskap, utdannelse og erfaring innen som jurist. gjerne inkluder en seksjon som du kaller for spesialiseringer hvor du for eksempel oppfører arverett, arbeidsrett, strafferett, og du kan også inkludere kurs og sertifiseringer du har som er relevant i en egen seksjon. 

Eksempel på Spesialiseringer

 • M&A

 • Barnevern

 • Arverett

 • Familietvister

 • Strafferett

 • Bistandsadvokat

Camera Flash

Profftips

Hvis du har deltatt i andre aktiviteter eller fått relevant erfaring som å delta på konferanser, bidra til tidsskrifter, frivillig arbeid eller jobbe for frivillige organisasjoner, bør du vurdere å opprette en egen seksjon for "Ytterligere erfaring". List opp alle relevante jobber og prestasjoner her for å vise din interesse og varierte ferdigheter.

Viktige punkter

Etter å ha lest denne artikkelen håper vi du har en bedre forståelse av hva arbeidsgivere forventer i CV-en din, og hvordan du kan effektivt formatere og strukturere advokat-CV-en din effektivt. Nye teknologier former raskt det juridiske landskapet, så dra nytte av det for å demonstrere ferdighetene dine innen de nyeste verktøyene for juridisk kunnskap. Se våre viktigste punkter nedenfor:

 • Hold CV-en din kortfattet, med fokus på den mest relevante informasjonen.

 • Skriv en overbevisende personlig uttalelse som viser din lidenskap og vesentlige prestasjoner i den juridiske sektoren.

 • Skill mellom myke og harde ferdigheter ved å inkorporere dette i den personlige profilseksjonen.

 • Forsterk prestasjonene dine med spesifikke beregninger og tall når det er mulig.

 • Fremhev både plikter og prestasjoner, for eksempel å utarbeide dokumenter eller sikre rettsavgjørelser.

 • Vis frem din relevante utdanning sammen med kvalifikasjoner eller sertifikater.

 • Korrekturles CV-en din grundig for stave- og grammatikkfeil.

Oppsummerer de viktigste punktene på en advokat CV

Neste skritt?

Hvis du trenger å forbedre dine juridiske skriveferdigheter, ta kontakt med vår medarbeidere for CV-skrivetjenester. Vi er her for å svare på alle dine presserende spørsmål. For ytterligere inspirasjon, utforsk 40+ CV-eksempler for å veilede deg selv i å strukturere og skrive CV-en din kortfattet. I tillegg kan du se hvordan du starter et følgebrev og sender inn en søknad uten bekymringer.

Ofte stilte spørsmål

Hvordan skal en advokat-CV se ut?

Den bør inkludere kjerneseksjoner som personlige detaljer, arbeidserfaring, utdanning og ferdigheter. Bruk klare seksjonsoverskrifter, god skriftstørrelse (ikke mindre enn 10 punkter), og opprettholde konsistente fonter, størrelser og layout. Til slutt, mens du lister opp dine prestasjoner eller utmerkelser, bruk punktlister og passende mellomrom for å forbedre lesbarheten.

Er en advokat det samme som jurist?

I Norge er begrepet “advokat” et bredt begrep som omfatter en rekke forskjellige rettsområder. Men en jurist er en person som har studert rettsvitenskap, men har enda ikke fullført sine 2 år som praktikant. Jurister kan ikke håndtere personlige juridiske spørsmål som skilsmisser, testamenter og ansettelseskrav, mens advokater er involvert i høyere rettssaker. På den annen side, i USA, er ikke advokatstanden delt i to, og enkeltpersoner som praktiserer jus blir ofte referert til som 'advokater'.

Hvordan skriver jeg en god CV for en praktikantplass som jurist?

En CV for en juridisk praksisplass inkluderer dine personlige detaljer, relevant arbeidserfaring, utdanning, fritidsaktiviteter eller prestasjoner relatert til jussen. Legg vekt på dine juridiske forsknings- og skriveferdigheter, oppmerksomhet på detaljer og evne til å jobbe i et team. Fremhev eventuelle relevante kurs, frivillig arbeid eller deltakelse i relevante organisasjoner.

Hva er det beste formatet for en advokat CV?

Vi anbefaler at du bruker et omvendt kronologisk format, som betyr at du starter med ditt nåværende eller siste arbeidsforhold og jobber deg bakover i tid.. De fleste arbeidsgivere forventer at kandidater har gjort det slik, så det er bedre å være på den sikre siden i dette tilfellet. Hvis du har liten eller ingen erfaring, har hull i karrieren eller ønsker et karriereskifte, bør du vurdere å lage en ferdighetsbasert CV som viser dine ferdighetstyper og prestasjoner i stedet for å fokusere på arbeidshistorie. Til slutt, bruk en konsekvent skrifttype og profesjonell mal som er i tråd med bedriftens kultur.

Hvordan skriver jeg en CV som jusstudent?

Begynn med å inkludere dine personlige opplysninger, utdanning, relevante kurs og eventuelle juridiske praksisplasser eller eller relevante kurs. Siden du ikke har mye erfaring som student, foreslår vi at du bruker en ferdighetsbasert tilnærming og fokuserer på overførbare ferdigheter fra studiene. Fremhev dine akademiske prestasjoner, juridiske forskningsemner og deltakelse i relevante aktiviteter eller organisasjoner. Vis din lidenskap for jus og engasjement for profesjonell vekst. Til slutt, lag en beskrivelse for å vise hvordan din utdannelse og ekspertise kan bidra på arbeidsplassen.

Få et intervju for drømmejobben din med CVMaker

Lag en profesjonell CV enkelt på 10 minutter, last den ned når som helst og hvor som helst!

AddSmallLag din CV
CheckCircle

Øk sjansene dine for å få drømmejobben din med CVMaker.