CV-eksempler

DropDown

Sivilingeniør

StarStarStarStarStar

Sivilingeniør

Geir Hansen har valgt en stilren og enkelt Harvard CV-mal med god plass til å fremheve sin kompetanse og arbeidserfaring. Han har mase erfaring innen prosjektledelse, og fokuserer my på dette i teksten.

Lag din CV

"Etablert sivilingeniør med over 5 års erfaring med å designe og lese kompliserte infrastrukturprosjekter. Jeg er forplikter meg selv til å levere løsninger av høy kvalitet, med en sterk forståelse for ingeniørfaget. Mine erfaringer fremhever mine prestasjoner innen å levere gode resultater på komplekse prosjekter innenfor tidsfrist og budsjett."

Geir Hansen - Sivilingeniør

Sivilingeniør cv eksempel laget med cvmaker

Innholdsfortegnelse

Sivilingeniør CV-eksempel og skriveguide for 2024

I en stadig endrende infrastruktur i den moderne verden, står sivilingeniørenes i spissen for å forme vårt samfunn. De spiller en viktig rolle i å designe, konstruere og vedlikeholde infrastrukturen som omgir oss, fra høye skyskrapere til ekspansive veinettverk og bærekraftige kloakksystemer. Arbeidet deres sikrer funksjonaliteten og sikkerheten i samfunnet, og bidrar betydelig til økonomisk vekst og miljømessig bærekraft.

Innenfor ingeniørsektoren kan rollene variere, og omfatte flere inngangsnivå til ledende stillinger. Dette inkluderer, men ikke begrenset til, en rekke spesialiserte felt som strukturell design, maritime, miljø, konstruksjon, hydraulikk, transport og geoteknikk.

I denne artikkelen fordyper vi oss i hvordan du skriver en sivilingeniør CV, ved å utforske flere CV-eksempler på hvordan du skal formatere teksten.

CV-skriveprosessen: Hvor skal du begynne?

En CV er en personlig tekst for å markedsføre deg selv, men mange glemmer at en generisk CV kan være skadelig for jobbsøkingen din. Derfor anbefaler vi å vurdere nedenstående. Start med å lage en master-CV som kan forbedre effektiviteten av skriveprosessen din betydelig.

En master-CV er et omfattende arkiv som fanger opp alle dine ferdigheter, utdanning, arbeidserfaringer og tilleggsfag eller prestasjoner. Dette omfattende dokumentet gir deg mulighet til å skreddersy søknadene dine, og lage jobbspesifikke CV-er for ulike stillinger.

Når du våger deg på å søke på ulike stillinger, blir det avgjørende å tilpasse CV-en din for dine spesifikke karrieremål, siden det øker sjansene dine for å sikre de ønskede stillingene ved å bestå søkersporingssystemer (ATS).

For å få mer innsikt i spesifikke roller innen feltet, kan du utforske de forskjellige karrieremulighetene i Norge gjennom ressurser som Utdanning.no eller NTNU som er gode kilder til inspirasjon.

Sivilingeniør CV eksempel

Last ned denne sivilingeniør CV-eksempelet

Geir Hansen er en erfaren og dyktig sivilingeniør. Han har valgt Harvard malen fordi den ga han rom til å vektlegg mer sine prestasjoner på tidligere arbeidsplasser, men god plass til ferdigheter og teknisk kompetanse i sidemargen ved siden av dine personlige detaljer.

Ønsker du å lage en sivilingeniør CV?

Start nå

Hva skal du inkludere i en sivilingeniør CV?

Når du skreddersyr CV-en din for en spesifikk jobb, sørg for at den fremhever dine kvalifikasjoner og ekspertise som er relevante for den ønskede rollen. Begynn med dine personlige detaljer, og sørg for å inkludere en kortfattet profesjonell profil som beskriver dine karrieremål og viktige styrker. Vis frem relevant utdanning. Inkludert grader, sertifiseringer og lisenser som er i tråd med bransjens krav

 • Ta med fullt navn, kontaktinformasjon (adresse, telefonnummer, e-post) og LinkedIn (hvis tilgjengelig).

 • Et kort avsnitt som fremhever din arbeidserfaring, ferdigheter og karrieremål.

 • List opp utdanningskvalifikasjonene dine, start med den siste graden.

 • Detaljer om arbeidserfaringen din, og start med den siste jobben.

 • Vis frem dine relevante tekniske og myke ferdigheter.

 • List opp eventuelle relevante sertifiseringer, lisenser eller profesjonelle tilknytninger du har.

 • Hvis det er aktuelt, fremhev viktige prosjekter du har jobbet med, og fremhev dine bidrag og prestasjoner.

 • Nevn utmerkelser, priser eller anerkjennelser du har mottatt for arbeidet ditt.

 • Gi en liste over programvare og verktøy du er dyktig i, for eksempel AutoCAD eller Revit.

 • Hvis du snakker flytende i flere språk, kan det være en fordel å inkludere denne informasjonen, spesielt hvis du søker på internasjonale prosjekter.

 • Hvis du har publisert relevante forskningsartikler eller holdt presentasjoner på konferanser, nevne dem.

 • Inkluder referanser tilgjengelig på forespørsel" eller oppgi navn og kontaktinformasjon for profesjonelle referanser om nødvendig.

De viktigste seksjoner å ta med på en sivilingeniør CV
Camera Flash

Proff Tips:

En prettfri vandelsattest er ofte nødvendig for sivilingeniør stillinger innen militæret i Norge. Vær forberedt på at det kan også være andre sektorer som også krever dette.

Se vår moderne CV eller enkel CV eksempler for mer informasjon om ulike formater og maler.

Hvordan skrive en personlig profil på en sivilingeniør CV?

Å skrive en overbevisende personlig profil, også kjent som en profesjonell oppsummering eller personlig uttalelse, er avgjørende for å fange oppmerksomheten til potensielle arbeidsgivere og vise frem dine unike egenskaper.

 • Hold den personlige profilen din kort, og fokusert ved å skrive mellom 4 og 6 setninger som fremhever dine sentrale myke ferdigheter, kvalifikasjoner og karrieremål.

 • Tilpass profilen din for hver jobbsøknad ved å undersøke de spesifikke kravene til stillingen du søker på.

 • Fremhev dine ekspertiseområder, og fremhev spesialiserte ferdigheter eller kunnskaper du besitter som skiller deg ut fra andre kandidater.

 • Ta med bransjerelaterte søkeord og fraser som rekrutterere kan være ute etter.

Tips til hva du skal skrive i en personlig profil for sivilingeniører

Sivilingeniør CV personlig profil

Entusiastisk og dreven sivilingeniør med sterk akademisk forankring og stort ønske om å bidra til slagkraftige infrastrukturprosjekter. Ivrig etter å bruke teoretisk kunnskap fra utdannelsen til praktiske tekniske utfordringer. Lærer raskt med gode problemløsningsevner, og søker muligheter for å lære og vokse i et dynamisk ingeniørteam.

Junior sivilingeniør CV personlig profil

Dedikert junior sivilingeniør med praktisk erfaring som støtte på byggeprosjekter og har en demonstrert evne til å samarbeide i tverrfaglige team. Dyktig i å bruke bransjerelatert programvare og opprettholde kvalitetskontrollstandarder. Forpliktet til kontinuerlig kompetanseutvikling og å omfavne nye utfordringer for å bidra til vellykket gjennomføring av komplekse ingeniørarbeid.

Senior sivilingeniør CV personlig profil

Erfaren senior sivilingeniør med omfattende bakgrunn i å lede og overvåke store infrastrukturprosjekter. Dokumentert merittliste for å levere prosjekter i tide og innenfor budsjett samtidig som de opprettholder de høyeste kvalitetsstandardene. Dyktig til å lede tverrfunksjonelle team og utnytte innovative løsninger for å løse komplekse tekniske problemer, og demonstrere lederskap i feltet.

Camera Flash

Proff Tips:

Vurder å opprette en seksjon for prestasjoner eller flette inn dokumenterbare prestasjoner, for eksempel antall vellykkede prosjekter du har administrert eller verdien av dem, inn under arbeidserfaring.

Hvilke ferdigheter bør jeg sette på CV-en min for en sivilingeniør jobb?

Ferdigheter på en CV er avgjørende fordi de gir potensielle arbeidsgivere verdifull innsikt i dine evner og kvalifikasjoner. De er et øyeblikksbilde av kompetansen og erfaringene dine, og hjelper rekrutterere eller arbeidsgivere med å avgjøre om du har den nødvendige kompetansen for å utmerke seg i stillingen de utlyser. Ulike typer ferdigheter kan tjene forskjellige formål, og spiller en avgjørende rolle i å vise din egnethet for jobben:

Harde ferdigheter er spesifikke, målbare evner som vanligvis erverves gjennom formell utdanning, opplæring eller sertifisering.

 • Byggematerialer og metoder

 • Oppmåling og områdeoppsett

 • Prosjektledelse.

Myke ferdigheter er ikke-tekniske, mellommenneskelige egenskaper som relaterer seg til hvordan du samhandler med andre og håndterer ulike situasjoner på arbeidsplassen.

 • Problemløsning

 • Skriftlig og muntlig kommunikasjon

 • Bygge relasjoner med kunder og interessenter.

Overførbare ferdigheter er evner som kan brukes på tvers av ulike roller og bransjer. De er allsidige og ikke spesifikke for en bestemt jobb. Når du oppgir overførbare ferdigheter på CV-en din, prøv å gi eksempler på hvordan du har brukt dem i tidligere prosjekter eller erfaringer.

 • Tilpasningsevne

 • Fleksibilitet

 • Nøyaktighet

Tekniske ferdigheter er en undergruppe av harde ferdigheter og refererer til spesifikke evner og kunnskap knyttet til et bestemt felt eller bransje.

 • CAD-programvare: AutoCAD, Civil 3D, Revit, MicroStation.

 • Programvare for strukturanalyse: STAAD.Pro, SAP2000, ETABS.

Camera Flash

Proff Tips:

Lag en egen seksjon for tekniske ferdigheter der du viser spesifikk programvare eller spesialiserte designverktøy og programmer du er dyktig på.

Du må skille mellom harde og myke ferdigheter på din CV

Hvordan skrive arbeidserfaring på en sivilingeniør CV

Når du skriver arbeidserfaring, følg disse tipsene for å effektivt vise frem din profesjonelle bakgrunn og prestasjoner:

 • List opp arbeidserfaringen din i omvendt kronologisk rekkefølge, og starter med din siste eller nåværende stilling.

 • Fremhev eventuelle bemerkelsesverdige prestasjoner, vellykkede prosjekter eller bidrag du har gitt i løpet av din periode.

 • Nevn eventuelle spesifikke tekniske ferdigheter eller programvare du brukte i arbeidet ditt, spesielt hvis de er relevante for jobben du søker på.

 • Hvis det er aktuelt, demonstrerer din karriere vekst og økende ansvar over tid.

Sivilingeniør, Hauk Sveinsson, Skien | 2019 – nåværende

Ledet et team av konstruksjonsingeniører med å designe og analysere fundamentet og strukturelle systemene for et høyhus, for å sikre samsvar med lokale byggeforskrifter og standarder. Brukte AutoCAD og Revit for å lage detaljerte ingeniør tegninger, noe som muliggjorde effektiv kommunikasjon med arkitekter, entreprenører og kunder. Gjennomførte anleggsbesøk og inspeksjoner for å verifisere fremdriften av konstruksjonen og overholdelse av tekniske spesifikasjoner, og løste tekniske utfordringer etter hvert som de dukket opp.

 • Fullførte byggeprosjekter med budsjetter på opptil 120 millioner kroner, overvåke alle stadier fra planlegging til utførelse og sikre levering til rett tid og kvalitetsutførelse

 • Implementerte bærekraftig designpraksis, noe som resulterte i 20 % reduksjon i energiforbruket i et LEED-sertifisert prosjekt.

Beskriver hvordan arbeidserfaring skal skrives på en sivilingeniør CV

Hvordan legge til utdanning til en sivilingeniør CV

Når du legger til utdanning, følg disse trinnene for å presentere ingeniør kvalifikasjonene dine effektivt:

 • Plasser utdanningsdelen din under din personlige profil. Hvis du er nyutdannet eller har ingen arbeidserfaring, kan du plassere utdanningsdelen over arbeidserfaringsdelen.

 • Bruk et enkelt og organisert format for å presentere utdanningen din. Oppgi alle grader som en egen oppføring.

Ta med følgende informasjon:

 • Fullt navn på graden eller kvalifikasjonen

 • Navn på utdanningsinstitusjonen du studerte

 • plassering

 • Avgangsår, forventet avgangsår, eller pågår

 • Utmerkelser, priser eller utmerkelser mottatt (hvis aktuelt).

Bachelor Sivilingeniør, NTNU, Trondheim | 2021

 • Relevante kurs: Strukturanalyse, geoteknikk, transportteknikk, miljøteknikk.

Camera Flash

Proff Tips:

Ta med kun relevant utdanning. I de fleste tilfeller vil dette være din høyeste fullførte grad som sivilingeniør. Hvis du har flere grader, ta med det nyeste og høyeste utdanningsnivået først.

Hvis du har fullført noe relevant kurs eller sertifiseringer, kan du inkludere dem i en egen del eller under utdanningsdelen.

Det viktigste oppsummert 

Avslutningsvis er det å lage den perfekte CV-en for en ingeniørjobb i Norge, en strategisk prosess som krever oppmerksomhet på detaljer og en skreddersydd tilnærming. Ved å følge retningslinjene som er skissert i denne artikkelen, kan du maksimere sjansene dine for å nå ut til potensielle arbeidsgivere og sikre stillingen du ønsker deg.

Nøkkelen til suksess ligger i å presentere en velstrukturert CV som begynner med en tydelig personlig profil, som fremhever relevante ferdigheter, utdanning og karrieremål. Med en overbevisende og godt utformet CV, kan fagfolk trygt navigere søkeprosessen enkelt, vel vitende om at de har posisjonert seg for å lykkes med å forfølge tilfredsstillende og belønnende muligheter i det dynamiske landskapet i Norges ingeniørsektor.

Neste skritt?

For ambisiøse sivilingeniører, klare til å avansere karrieren eller forbedre CV-ene sine, utforsk vårt omfattende utvalg av CV maler  og CV eksempler som enkelt kan skreddersys til dine karrieremål. Vår tjeneste for CV-skriving kan også spare deg for tid og krefter hvis du skriver en CV uten erfaring. I tillegg, for å forbedre jobbsøknaden ytterligere, anbefaler vi at du gjør deg kjent med hvordan du starter et følgebrev for å gjøre det beste inntrykket på potensielle arbeidsgivere og få drømmerollen din.

FAQ

Hvordan skriver jeg en god CV for sivilingeniører?

Artikkelen sier at en god CV bør ha en klar og kortfattet personlig profil som oppsummerer dine ferdigheter, erfaring og karrieremål. I tillegg bør det fremheve ferdighetene dine, og inkludere relevant utdannelse, sertifiseringer og eventuell spesialisert opplæring innen sivilingeniørfaget. Videre en detaljert seksjon for arbeidserfaring med fokus på relevante prosjekter, ansvar og prestasjoner.

Hva er sivilingeniøroppgaver i en CV?

Typiske oppgaver inkluderer:

 • Designe og analysere strukturer, veier, broer og andre infrastrukturprosjekter.

 • Gjennomføring av undersøkelser og stedsundersøkelser.

 • Utarbeidelse av tekniske tegninger og rapporter.

 • Samarbeide med arkitekter, entreprenører og interessenter.

 • Overvåke byggeprosjekter og sikre etterlevelse av regelverk.

 • Evaluere miljøpåvirkning og implementere bærekraftig praksis.

 • Håndtering av prosjektbudsjetter og tidslinjer.

 • Løse komplekse utfordringer og foreslå innovative løsninger.

Hva skal jeg skrive i min ingeniør-CV?

Du bør inkludere følgende seksjoner:

 • Personlig profil

 • Utdanning

 • Arbeidserfaring

 • Ferdigheter

 • Lisenser

 • Profesjonelle medlemskap.

Hvis du har begrenset erfaring, bør du vurdere en ferdighetsbasert CV. Alternativt, hvis du vurderer en ny karriere, sjekk ut vårt CV eksempel for karriereendring. 

Hva er sivilingeniørfaget?

Anleggsteknikk er en gren av ingeniørfag som omhandler design, konstruksjon og vedlikehold av infrastruktur og offentlige steder. Den omfatter ulike felt. For mer inspirasjon, se vår ingeniør CV eksempel.

Hvor mye tjener sivilingeniører i Norge?

Inntekter for sivilingeniører i Norge varierer basert på faktorer som erfaring, ansiennitet og sektor du jobber innen. I gjennomsnitt tjener sivilingeniører på inngangsnivå 568 135 per år. Med flere års erfaring kan lønnen øke til rundt 963 145 årlig. 

Hvem jobber en sivilingeniør for?

Avhengig av prosjektet eller selskapet, kan de jobbe for en entreprenør innenfor en rekke forskjellige virksomheter samt kommunalt og statlig. De kan rapportere til prosjektledere, byggeledere eller designansvarlige.

Hvilke egenskaper bør en god sivilingeniør ha?

En god sivilingeniør bør ha gode prosjektledelsesevner, effektivt lederskap, teknisk kompetanse, kreativitet og kommunikasjon. Den viktigste ferdigheten de bør ha er evnen til problemløsning, da prosjektene som jobbes med kan være komplekse, og de er involvert i alle ledd.

Hvordan bli en profesjonell sivilingeniør?

For å bli en ferdig utdannet sivilingeniør krever det en 5-årig mastergrad, eller at du kan ta en bachelor over 3 år med 2 års påbygning over tid. Du kan også velge fagområder du ønsker å spesialisere deg i, for eksempel elektronikk, energi, fysikk og mye mer.

Få et intervju for drømmejobben din med CVMaker

Lag en profesjonell CV enkelt på 10 minutter, last den ned når som helst og hvor som helst!

AddSmallLag din CV
CheckCircle

Øk sjansene dine for å få drømmejobben din med CVMaker.