CV-eksempler

DropDown

Arkitekt

StarStarStarStarStar

Arkitekt

David Birgersen er en erfaring landskapsarkitekt som har benyttet seg av California malen. Hans fargerikt men enkle CV viser godt frem relevant arbeidserfaring og kortfattet informasjon om utdannelse.

Lag din CV

"Kvalifisert landskapsarkitekt med over 10 års erfaring med å planlegge, designe og overvåke utvikling av uterom. Dyktig i datadesign for å skape funksjonell, praktiske og bærekraftige rom som inspirerer. Søker å bruke mine design- og prosjektledelse ferdigheter for å overvåke utviklingen av ytre rom og tilrettelegge for levering av prosjekter."

David Birgersen - Lanskapsarkitekt

Arkitektur CV eksempel for Davis Birgersen

Innholdsfortegnelse

Hvordan skrive en arkitekt-CV? Se vår mal med eksempler og tips

Hvis du ønsker å satse på en karriere som arkitekt, går du inn i et av de mest ettertraktede yrker i Norge, og topptalenter er knappe. Personer i dette feltet spiller en viktig rolle i å forme verden rundt oss, og er ansvarlige for å designe eller forbedre nye bygninger og strukturer. På samme måte er det avgjørende å vite hvordan du skal forme CV-en din, siden det kan hjelpe deg med å få søknaden din til å skille seg ut og til slutt få drømmejobben.

Som arkitekt forstår du at nøkkelen til å transformere en struktur ligger i nøye planlegging og presis utførelse. Men når det gjelder å målrette mot de beste arkitekt stillingene, er det bare halve jobben å ha de rette ferdighetene og erfaringene. Arkitektur er et altomfattende yrke som inkluderer, men er ikke begrenset til, følgende:

 • Landskapsarkitekt

 • Boligarkitekt

 • Kommersiell arkitekt

 • Grønn design arkitektur

 • Interiørarkitekt

 • Byplanlegger

 • Industriarkitekt

 • Pedagogisk arkitektur

I tillegg er det flere rådgiver yrker innen: 

 • Ventilasjon, varme og sanitæranlegg (RIV)

 • Brann (RIBr)

 • Akustikk (RIA)

 • Elektro (RIE)

 • Geologi (RIG)

 • Vei- og anlegg

Denne artikkelen er for deg hvis du er i ferd med å endre karrieren din til arkitekt, eller ønsker å lære mer om hva som gjør en vinnende CV, spesielt en som vil gjøre deg stolt.

Ønsker du å lage en profesjonell CV?

Start nå

Skriveprosessen: Hvor skal du begynne?

En god arkitekt-CV bør inneholde relevante søkeord som viser dine evner. Hvorfor? Arbeidsgivere eller rekrutterere kan analysere CV-en din ved å bruke automatisert programvare (ATS). Den velger kandidater basert på mange års erfaring, ferdigheter eller spesifikk bransjekunnskap.

For det første trinnet foreslår vi å lage et eget tekstdokument der du kan skrive ned alt du trenger til din jobbspesifikke CV. Skriv ned alle dine ferdigheter og erfaring, slik at du har full oversikt på et eventuelt intervju. Som i enhver CV, kan karrieremålseksemplene inkludere fremgang eller endring av en karriere, opprettelse av en omfattende portefølje, eller forbedring av selskapets omdømme eller inntekt.

Skrivetips for akademiker CV

Master CV

En master-CV er et dokument som gir en fullstendig oversikt over din akademiske og profesjonelle historie. Den inkluderer alle dine prestasjoner, tidligere stillinger, og sideaktiviteter som du finner nyttige for jobbsøkingen din. Selv om det er tidkrevende, oppveier verdien av å lage en master-CV kostnaden. Hvis du gjør det, sparer du tid ved å referere til det og kopiere og lime inn nødvendig informasjon. Hvis du fortsatt er usikker på hva du skal inkludere i master-CV-en din, se artikkelen om hvordan skrive en bra CV.

Jobbspesifikk CV

En generisk CV reduserer sjansene dine for å få de beste arkitektjobbene. Derfor trenger du en solid CV for å skille deg ut blant et hav av kandidater. Gjennomfør grundige undersøkelser av stillingskravene, og inkorporer relevante nøkkelord og ferdigheter som rekrutterere eller ansettelsesledere har nevnt i stillingsbeskrivelsene sine.

Camera Flash

Tips

Visste du at rekrutterere bare bruker i gjennomsnitt 9 sekunder på å gjennomgå en CV? Dette gjør det av ytterste viktighet å holde CV-en din kort, relevant og fokusert på dine karrieremål.

Eksempel på arkitekt CV

Last ned dette CV-eksemplet - Arkitekt CV

David er en senior landskapsarkitekt med lidenskap for grønn design og utvikling av bærekraftige uterom. Denne CVen viser arbeidserfaring og ferdigheter som er relevante for jobben hans. Han har utmerkede mellommenneskelige og lederegenskaper og en demonstrert merittliste for å samarbeide med og lede forskjellige team. Michigan-malen viser Davids ekspertise innen arkitektur på en enkel, konsis og sammenhengende måte.

Hva skal du inkludere i en arkitekt-CV? Tips og eksempler

Siden det ikke finnes noen standard måte å lage en CV på, er det ingen fast mal. Avhengig av jobben du søker på, er det mange strategier du kan bruke for å nå dine karrieremål. Likevel forblir essensen av en velskrevet CV den samme. Den skal være lett å lese, ha en sammenhengende layout og ha et ATS-vennlig design.

Camera Flash

Proff tips

Hvis du har tidligere erfaring i en beslektet rolle, fremhev det i CV-en din, da det kan øke sjansene dine for å få jobben betydelig.

Husk at CV-en din går hånd i hånd med andre viktige ressurser som f.eks søknadsbrev, takkebrev og LinkedIn-profiler. Ikke prøv å inkludere alle erfaringer på en CV; Bruk heller alle tilgjengelige ressurser strategisk til å selge deg selv.

Når du skriver en CV, fremhev dine målbare prestasjoner og unike styrker som kan tilføre verdi til jobben du søker på. Husk at en CV må vise hvordan du kan være til nytte for bedriften du ønsker å jobbe for. Nedenfor kan du finne flere råd for seksjonene vi anbefaler å inkludere i CV-en din.

Seksjoner du må ha med på en arkitekt CV

Hvordan skrive en personlig profil for en arkitekt-CV

En personlig profil, også kjent som en personlig uttalelse, er den første delen som bør fange oppmerksomheten til rekrutterere og arbeidsgivere. I fire til seks linjer må den skissere din nåværende eller ønskede stillingstittel, hvor mange års erfaring, myke ferdigheter og karriereambisjoner. Det er viktig å gjøre det kortfattet og engasjerende. Det kan hjelpe deg med å fange oppmerksomheten til arbeidsgivere og øke sjansene dine for å få et jobbintervju. Nedenfor er eksempler på personlige profiler å nevne på en CV.

Landskapsarkitekt personlig profil eksempel

Erfaren landskapsarkitekt med 10+ års ekspertise i å designe og implementere landskapsplaner for en rekke prosjekter, fra små bolighager til store offentlige parker. Dyktig innen stedsanalyse, konseptuell design, byggedokumentasjon, valg av anlegg og prosjektledelse.

Bærekraftig / Grønn Design Arkitekt personlig profil eksempel

Ambisiøs grønn designarkitekt brenner for å skape innovative og bærekraftige løsninger som reduserer miljøpåvirkningen og forbedrer livskvaliteten. Anerkjent merittliste med å designe og implementere bærekraftige bygninger og infrastrukturprosjekter. Dyktig innen stedsanalyse, konseptuell design, byggdokumentasjon og prosjektledelse. Dyktig i en rekke programmer, inkludert AutoCAD, SketchUp, Revit og Energy Modeling-programvare.

Arkitekt profil innen restaurering

Etablert arkitekt innen bygningsvern med en dokumentert merittliste for å bevare og forbedre kulturarven til lokalsamfunn gjennom sensitive og bærekraftige designløsninger. Dyktig innen historisk forskning, stedsanalyse, konseptuell design, byggdokumentasjon og prosjektledelse. Dyktig i en rekke programmer, inkludert AutoCAD, SketchUp og Adobe Creative Suite.

Junior Arkitekt personlig profil eksempel

Nylig kvalifisert arkitekt, ivrig etter å lære og bidra til design og gjennomføring av innovative og bærekraftige arkitektoniske prosjekter. Innehaver av Bachelor i arkitektur med erfaring innen stedsanalyse, konseptuell design og konstruksjon av dokumentasjon gjennom praksisplasser og kurs. Sterk samarbeidspartner med gode kommunikasjonsevner og lidenskap for bærekraftig design.

Hvilke ferdigheter å sette på en arkitekt-CV

Hvis du lurer på hvilke ferdigheter du skal ha på CV-en din, er det enklere enn du kanskje tror. De er tre hovedtyper: harde, myke og overførbare ferdigheter. Hvis du skriver CV for en programvarearkitekt eller løsningsarkitekt, kan du utdype tekniske ferdigheter (f.eks. programvare og verktøy) i en egen del kalt tekniske ferdigheter. Ellers kan du også legge til de nøyaktige navnene på verktøyene i arbeidserfarings- eller utdanningsseksjonene dine. Når det gjelder de myke ferdighetene, anbefaler vi deg å inkludere dem i en personlig profilseksjon i stedet.

På den ene siden, harde ferdigheter er målbare evner du kan få gjennom et kurs, opplæring eller arbeidserfaring. På den andre siden er myke ferdigheter naturlige karakterferdigheter som viser hvordan du er til daglig. Overførbare ferdigheter kommer et sted midt i mellom og er vanligvis relevante hvis du skal vise relaterte eller lignende ferdigheter til din neste arbeidsgiver. I tillegg, hvis du lurer på hvilken programvare du skal sette på en CV, se eksempler på tekniske ferdigheter nedenfor.

For flere detaljer, les artikkelen om hvordan liste opp ferdigheter på en CV.

Beskriver hvilke typer ferdigheter du bør ta med på din CV

Eksempler på myke ferdigheter:

 • Mellommenneskelige ferdigheter

 • Prosjektledelse

 • Problemløsning

 • Tilpasningsdyktig

 • Kreativitet

 • Ledelse

Eksempler på harde ferdigheter:

 • Landskapsutforming

 • Byggeforskrifter

 • Budsjettering

 • Byplanlegging

 • Teknisk skriving

 • Prosjektledelse

 • Kunnskap om byggeforskrifter og forskrifter.

Eksempler på tekniske ferdigheter:

 • AutoCAD

 • Revit

 • SketchUp

 • Rhino

 • ArchiCAD

 • 3DS Maks

 • Adobe Creative Suite.

Hvordan skrive arbeidserfaring på en arkitekt-CV

De arbeidserfaring seksjonen på en CV tar sikte på å inkludere de siste stillingene dine som er relevante for jobben du søker. Du må med andre ord liste tidligere posisjoner i omvendt kronologisk rekkefølge. Bruk konsise setninger og handlingsverb for å oppsummere dine plikter og prestasjoner i 4-6 linjer.

Eksempler på prestasjoner i arbeidserfaring:

 • Forbedret design- og byggeprosess for kontorbygg, som oppnår 15 % økt energieffektivitet og 25 % reduksjon i driftskostnader i år.

 • Veiledet og trente fem juniorarkitekter, og oppnådde en 40 % økning i prosjektgjennomføring på seks måneder.

 • Samarbeidet med seniorarkitekter og interessenter for å bestemme gjeldende byggematerialer, noe som resulterte i en kostnadsreduksjon på 10 % store ordre.

 • Ledet et team på 10 arkitekter for å levere et prisvinnende boligutviklingsprosjekt i tide og innenfor budsjett.

 • Implementerte effektive prosjektstyring protokoller, reduserte prosjekt forsinkelser med 50 % og en 30 % økning i kundetilfredshet.

 • Konseptualiserte og utførte bærekraftige designløsninger, som oppnår en reduksjon på 20 % karbonfotavtrykk.

Camera Flash

Profftips

Hvis du har erfaring tilbake over ti år, bør du vurdere å fjerne denne delen eller utelate datoene uten å gå inn på detaljer.

Hvordan føre utdanning på en arkitekt-CV

For å være kvalifisert må du være kjent med spesifikke verktøy, vanlig praksis og bransjekunnskap. Kanskje har du allerede overførbare ferdigheter fra en tidligere jobb eller har skaffet deg dem gjennom selvstudier. Uansett, det er fortsatt verdt å inkludere dem i en egen seksjon kalt "Utdanning". Se eksempler på hva som skal inkluderes nedenfor.

 • Navn på institusjon/skole

 • Grad type

 • plassering

 • Datoperiode, år for oppgradering eller pågår

Struktur:

[Grad] i [Studieretning], [navn på institusjon/skole], [sted], [datoperiode, år ferdig utdannet eller pågår]

Eksempler på utdanning på en arkitekt-CV

 • Bachelor i interiørarkitektur, Kristiania, Oslo, 2021 - Pågår.

 • Master i Landskapsarkitektur, NMBU, Ås, 2017-2020

Hvis du har liten eller ingen erfaring, bør du vurdere å plassere denne delen over arbeidserfaring og utdype relevante kurs eller prestasjoner i beskrivelsen. For flere arkitekt CV eksempler på utdanning, se våre karriereartikler for mer inspirasjon.

Hvilke sertifiseringer skal inkluderes for en arkitekt-CV

Ta med kurs som er relevante for dine karrieremål. Som junior- eller seniorarkitekt kan profesjonell opplæring eller sertifisering være et flott tillegg til CV-en din. Det viser din forpliktelse til å fortsette å lære og forbedre ferdighetene dine. Oppgi sertifiseringen din, navn, kursleverandør og fullføringsdato. Den viser deg som en proaktiv person som tar initiativet og beviser at du er oppdatert med de siste bransjetrendene. Å gjøre kan allerede skille deg fra andre kandidater.

Valget av sertifisering avhenger av måljobben din. De fleste jobber krever vanligvis en grad eller arbeidserfaring innen det aktuelle feltet. Ikke desto mindre kan det å legge til sertifiseringer i arkitektur-CV-en gi deg en fordel fremfor andre kandidater. Se arkitektur CV-eksempler for kurs og sertifikater nedenfor.

For relevante kurs du kan ta og oppføre på din CV kan du besøke arkitektenes landsforbund for å holde deg oppdatert. 

Andre plattformer:

Utdanningsportaler i Norge for Artitektur

Viktige punkter

Å vite hva som skaper en solid CV vil allerede sette deg et skritt foran andre kandidater. Som arkitekt har du fått opplæring i å tenke kreative løsninger med praktiske virkemidler. Etter å ha lest denne artikkelen håper vi at du har en bedre innsikt i å lage en jobbspesifikk- og master-CV, og strategier for å få deg til å skille deg ut. Bruk våre CV eksempler ovenfor som veiledning for å lage din neste CV. Husk at målet er å lage en CV som vil etterlate et langvarig inntrykk samtidig som du viser dine hovedkvalifikasjoner og ekspertise.

Ytterligere tips for å lage en god arkitekt-CV

 • Skriv kort og overbevisende.

 • Bruk et lettlest og profesjonelt språk.

 • Legg ved et følgebrev ved siden av CVen.

 • Unngå å bruke personlige pronomen som "jeg", "meg" eller "oss" i CV-en din.

 • Skreddersy og personliggjør CV-en din for å møte din arbeidsgivers behov.

 • Bruk relevante søkeord og seksjoner.

 • Korrekturles CV-en din regelmessig.

 • Ta med kun oppdatert, relevant og nøyaktig informasjon.

Neste skritt?

Trenger du en enkel, men moderne CV-mal for din CV? Sjekk ut vår CV Maker-nettside for å utforske 20 profesjonelle maler for deg som trenger en skreddersydd og velformulert CV. Hvis du allerede har en CV for hånden, men trenger en rask gjennomgang, ta kontakt med vår Tjeneste for CV-skriving. I tillegg, sjekk ut maler for følgebrev med en oversiktlig layout og lettlest struktur som du enkelt kan tilpasse.

FAQ

Hva er den beste CV-malen for en arkitekt-CV?

Den vanligste utformingen av en CV er omvendt kronologisk, med din siste stilling oppført først. Som junior- eller seniorarkitekt er et annet alternativ å lage en ferdighetsbasert eller prosjektbasert CV der du kan fokusere på dine prestasjoner og kompetanseområder mer detaljert i stedet for å vise en karriereprogresjon. Utseendet til en CV er forskjellig fra person til person. Selv om det kan virke avgjørende å ha en visuelt tiltalende CV, bør det ikke være hovedfokuset ditt. Fokuser heller på måter å velge riktig format og layout for din arkitekt-CV.

Se hvordan skrive en ferdighetsbasert CV for å lære mer om arkitekt CV-maler.

Hva gjør en arkitekt?

Arkitekter har ansvaret for å designe og føre tilsyn med bygging av bygninger, uterom eller andre strukturer. De planlegger, utarbeider og forbereder dokumenter for sine entreprenører eller kunder for å sikre at alle er på samme side med hensyn til designvisjonen. De spesifikke prosjekttypene og oppgavene varierer på tvers av ulike bransjer for arkitekter. Eksempler på arkitektjobber for en CV inkluderer landskapsarkitekt, kommersiell arkitekt, byplanlegger, boligarkitekt og andre.

 • Møt kunder regelmessig for å forstå krav, prosjektmål og kostnadsoverslag.

 • Sørg for å overholde lokale forskrifter og få tillatelser for å oppfylle lokale byggeforskrifter.

 • Bruk håndskisser eller datastøttet design (CAD) programvare for å visualisere og forberede prosjektet.

 • Samarbeid med andre designere, ingeniører og entreprenører for å konseptualisere og implementere forretningsideen.

 • Vurder gjennomførbarheten av et prosjekt, gi løsninger og revider designideer i tilfelle konstruksjon eller designproblemer.

Hvordan skrive en arkitekt-CV uten erfaring?

Vi foreslår at du fokuserer på CV-en din til seksjoner for utdanning, ferdigheter og tilleggserfaring. Innenfor disse seksjonene kan du vise dine overførbare ferdigheter eller erfaring som er relevant for stillingen du søker å forfølge.

Hvordan legge til arbeidsprosjekter for en arkitekt-CV?

For å legge til prosjekter til CV-en din, fremhev de mest relevante og eksepsjonelle som viser frem dine ferdigheter og ekspertise. Legg til et prosjektnavn, viktige prestasjoner i to punkt og fullføringsdato. Alternativt kan du lage en portefølje med dine prestasjoner og eventuell støttedokumentasjon. Hvis du har inngående kunnskap om prosjektledelse, arkitektonisk design og problemløsningsevner, vurder å lage en prosjektarkitekt-CV der du kan utdype flere detaljer.

Hvor lang bør arkitekt-CVen din være?

Enten du er junior- eller seniorarkitekt, kan det variere fra én til to sider i Norge. Vanligvis bør en CV være på maksimalt to sider, så prioriter viktig informasjon og unngå repitisjoner. Fokuser på din nyeste og relevante arbeidserfaring, og fremhev dine unike styrker og prestasjoner. Husk at hovedmålet er å sikre at eksemplene dine oppfyller dine arkitektkarrieremål.

Hvordan definere et arkitektprosjekt på CV-en?

Når du definerer et prosjekt på CV-en din, oppgi spesifikke detaljer som fremhever din rolle og bidrag til selskapet. Skisser kort designprosessen og utfordringene du overvant. Inkluder målbare resultater, som økt effektivitet eller kostnadsbesparelser oppnådd gjennom arbeidet ditt. Hvis du er en løsnings- eller bedriftsarkitekt, anbefaler vi deg å sjekke ut programvareutvikler artikkel for eksempler på tekniske ferdigheter.

Bør porteføljen og CVen din matche arkitekturen?

Porteføljen og CV-en din bør være sammenhengende og komplementære, med en konsistent designestetikk som gjenspeiler din personlige stil og merkevare. Å gjøre det vil hjelpe deg med å skape et minneverdig inntrykk på potensielle arbeidsgivere og kunder. Sørg for at den visuelle stilen til porteføljen og CVen din er konsistent, ved å bruke samme fargevalg, fonter og grafiske elementer.

Få et intervju for drømmejobben din med CVMaker

Lag en profesjonell CV enkelt på 10 minutter, last den ned når som helst og hvor som helst!

AddSmallLag din CV
CheckCircle

Øk sjansene dine for å få drømmejobben din med CVMaker.